Changhong Ruba TVsChanghong Ruba Smart LED TV Prices


Changhong Ruba Smart LED TV 3800 (39 Inch) ———- Rs. 50,000


Changhong Ruba Smart LED TV 3800 (32 Inch) ———- Rs. 34,000
Changhong Ruba LED TV Prices


Changhong Ruba LED TV 39C3000 (39 Inch) ———- Rs. 42,000


Changhong Ruba LED TV 40D1100 (40 Inch) ———- Rs. 40,000


Changhong Ruba LED TV 39C2000 (39 Inch) ———- Rs. 39,000


Changhong Ruba LED TV 32C3000 (32 Inch) ———- Rs. 28,000


Changhong Ruba LED TV 32A3500 (32 Inch) ———- Rs. 28,000


Changhong Ruba LED TV 32C2000 (32 Inch) ———- Rs. 25,000


Changhong Ruba LED TV 32C2700 (32 Inch) ———- Rs. 24,000


Changhong Ruba LED TV E29A6500 (29 Inch) ———- Rs. 24,000


Changhong Ruba LED TV E24Q868S (24 Inch) ———- Rs. 20,000


Changhong Ruba LED TV E19L868 (19 Inch) ———- Rs. 16,000
Changhong Ruba Plasma TV Prices


Changhong Ruba Plasma TV PT51C2000 (51 Inch) ———- Rs. 50,000