Sony TVsSony LED TV Prices


Sony Bravia LED TV KLV-40R452 (40 Inch) ———- Rs. 60,000


Sony LED TV KLV-32EX330 (32 Inch) ———- Rs. 40,000


Sony Bravia LED TV KLV-32R422 (32 Inch) :: Rs. 37,000


Sony LED TV KLV-32R402 (32 Inch) ———- Rs. 35,000


Sony LED TV 24EX430 (24 Inch) ———- Rs. 25,000
Sony LCD TV Prices


Sony LCD TV KLV-32BX350 (32 Inch) ———- Rs. 32,000